پروژه تونل- زیرگذر استاد معین سرعت می‌گیرد

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، از پروژه احداث تونل- زیرگذر امتداد خیابان استاد معین بازدید میدانی به عمل آورد.