ممنوعیت فعالیت عمرانی تا 15 مهرماه در قلب پایتخت

ممنوعیت فعالیت‌های عمرانی در قلب تهران که از دیروزآغاز شد تا 15 مهرماه ادامه خواهد داشت و دلیل آن بازگشایی مدارس و افزایش ترافیک شهری عنوان شده است.