6
شنبه 16 تیر 1397
شماره 7424
شهر-۲
23023607
02123023913
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از برگزاری تورهای موزه‌گردی در تابستان امسال خبر داد.
ب00ه‌دنب00ال ص00دور دستورالعمل «استفاده مجدد از وسایل پزشکی اتاق عمل» و واکنش‌های گسترده رسانه‌ای به این موضوع مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ضمن توضیح دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت درباره استفاده مجدد از برخی وسایل پزشکی، گفت: موضوع، استفاده مجدد از وسایل یکبارمصرف نیست
پیگیری
شهردار منطقه ۱۲ از عدم‌تحویل نقشه گودبرداری ساختمان جدید پلاسکو به شهرداری منطقه‌۱۲ خبر داد.

اتوبوس‌های نفسگیر

بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد اتوبوس‌های شهری کشور با میانگین سن 10/4 سال فرسوده هستند
داده‌نما
کم کم همین ضربان خفیف هم شنیده نخواهد شد. از هر 5 اتوبوسی که در کلانشهرهای کشور می‌رانند، 3دستگاه سن فرسودگی را رد کرده‌اند. از طرفی 7کلانشهر نتوانسته‌اند از سهم 82.5درصدی کمک دولت برای احیای ناوگان اتوبوسرانی خود استفاده کنند و دولت هم در شرایط فعلی بودجه‌ای برای تأمین آن ندارد.