هشدار کیسینجر درباره آخرالزمان با هوش‌مصنوعی
هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا هم به جمع هشداردهندگان درباره هوش مصنوعی پیوسته است.