استارتاپی با ادعای زندگی جاودانه

این روزها استارتاپ‌های زیادی در جهان شکل می‌گیرند اما عجیب‌ترین مورد آن استارتاپی است که مدعی شده قادر است با دستکاری دی‌ان‌ای بدن جانوران، کاری کند که آنها پیر نشوند و حتی از سال‌های عمرشان کم شود