جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

شصت و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی روز شنبه با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به ‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.