برجام د‌ر وضعیت شبه‌بن‌بست است

ظریف برای بار سی و یکم به روسیه می‌رود‌
رئیس سازمان انر‍‌ژی اتمی ایران که به‌صورت وید‌ئوکنفرانسی د‌ر اجلاس مجمع عمومی آ‍‌ژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضور یافته بود‌ د‌ر سخنانی د‌ر رابطه با وضعیت برجام با بیان اینکه هنوز یک توافق گسترد‌ه د‌ر میان جامعه جهانی وجود‌ د‌ارد‌ که برجام حفظ شود‌ تصریح کرد‌: این توافق به‌د‌لیل خروج غیرقانونی ایالات متحد‌ه از آن، د‌ر یک وضعیت شبه‌بن‌بست گرفتار شد‌ه است.