32
چهار شنبه 2 اسفند 1396
شماره 7327
صفحه‌آخر
۲۳۰۲۳۶۳۵
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۱
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مردم همان حرف‌های جناح ما را می‌گویند

یادداشت
مردم کتاب نمی‌خوانند.
ویژه
دوست عزیزم آقای تودشکه‌چویی؛ سلام، چند وقت پیش از یکی از دوستان مشترکمان شنیدم که دچار حالات پریشانی شده‌ای و مدام اضطراب به سراغت می‌آید و دست از سرت برنمی‌دارد.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
یوزف گوبلز، به توانایی سینما در برانگیختن احساسات و فلج‌کردن اذهان مردم و خلق توهمات موثر و اسیرکردن مخاطبان کاملا آگاه بود.
زمین گیری 40 درصد از ناوگان هوایی کشور بدلیل از کارافتادگی
نخستین‌بار اهالی سوئد با یک فعالیت بدنی برای پاکسازی محیط‌زیست از زباله‌ها رشته‌ای ورزشی را به دنیا معرفی کردند که برای محیط‌زیست و جسم و روان انسان‌ها بسیار مفید است.
پسربچه 5ساله بریتانیایی پس از آنکه شاهد افتادن برادر دوقلویش به رودخانه بود، خود را به آب انداخت تا او را نجات دهد.

عکس روز

کارگاه آجر‌پزی جنوب تهران
رنگین‌ترین‌ سوپ‌های طبیعی

رنگین‌ترین‌ سوپ‌های طبیعی

رستورانی در ژاپن توانسته با معرفی رنگین‌ترین سوپ‌های این کشور که صددرصد طبیعی هستند ، توجه کاربر‌های اینترنتی را به‌خود جلب کند.
مادربزرگ فداکار
مادربزرگ فداکار
مادربزرگ 76‌ساله چینی به نام شی‌یواینگ طی 4سال گذشته به‌صورت روزانه 8بار مسیر 3کیلومتری خانه تا مدرسه را طی می‌کند تا نوه معلول خود را روی ویلچر به مدرسه برساند.
PDF چهارشنبه 2 اسفندماه 1396
کوتاه صفحه‌آخر
مالکوم ایکس، یکی از سرشناس‌ترین مسلمانان و سیاهپوستان تاریخ آمریکا در چنین روزی در سال 1965در آمریکا ترور شد.