7
شنبه 16 تیر 1397
شماره 7424
زیست‌بوم
23023611
02123023907
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
بحران کم آبی که طی یک دهه گذشته کارشناسان نسبت به وقوع آن بارها هشدار داده بودند حالا آن اندازه جدی شده است که مسئولان دولتی هم برآن صحه می‌‌گذارند.

تراژدی آب

رئیس انجمن‌ صنفی مهندسان آب خوزستان: 2رودخانه از 5 رودخانه تأمین‌کننده آب خوزستان خشک شده و آورد آب کارون به کمتر از 60 درصد رسیده است
آب
کمبود آب در استان خوزستان به یک معضل ملی تبدیل شده است. استانی که عنوان پرآب‌ترین استان کشور را از آن خود کرده بود، حالا از مشکل کمبود آب رنج می‌برد.