تهران در معرض گرمایش جزیره‌ای

رئیس سازمان زمین‌شناسی: در برخی مناطق تهران بارش برف قطع و دما افزایش یافته است
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی با تأکید بر اینکه ایران به‌دلیل دارابودن مخاطراتی چون زمین‌لغزش، زلزله، خشکسالی و ریزگردها سومین کشور در معرض مخاطرات زمین‌شناسی در دنیاست