10
چهار شنبه 2 اسفند 1396
شماره 7327
زیست‌بوم
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

التیماتوم به کشور کوچکی که دنیا را تغذیه می‌کند!

قلم سبز
چه‌کسی فکر می‌کرد ممکن است فضولات دامی برای یک کشور در شمار مهم‌ترین تهدید امنیت زیستی و پایداری در توسعه محسوب شود؟
ویژه
اگر صنایع وارد صنعت سبز نشوند در کلانشهرها هوای پاک نخواهیم داشت.
پدیده‌هایی مانند گردوغبار به ما یادآوری می‌کنند که تالاب‌ها نیز حق حیات دارند و باید برای تأمین حقابه زیستی خوزستان بیشتر تلاش کنیم تا با بازگرداندن این حق به تالاب‌ها، وضعیت را بهبود بخشیم.
آثار موزه لوور برای نمایش درتهران، همراه با کارشناسان موزه لوور به موزه ملی رسیدند.
یونسکو خواستار احداث یادمان مشابه در شیراز است.

پروازهای پرهزینه و مداخله خصولتی‌ها؛ عامل گرانی سفر به ایران

گردشگری
سفر به ایران همچنان گران است و اگرچه رئیس سازمان میراث فرهنگی و تیم او در معاونت گردشگری بارها بر لزوم کاهش هزینه‌های سفر به ایران و حتی سفر در کشور سخن گفته.
حریم سنگلج و میدان حسن‌آباد تصویب شد

حریم سنگلج و میدان حسن‌آباد تصویب شد

حریم محله سنگلج، حسن‌آباد و پارک شهر تهران تصویب شد.
زیرساخت‌های گردشگری ابتدایی است
زیرساخت‌های گردشگری ابتدایی است
باید با تقویت زیرساخت‌ها، بازنگری در قوانین و تربیت افراد متولی،گردشگری را توسعه داد.