• پنج شنبه 25 مهر 1398
  • الْخَمِيس 17 صفر 1441
  • 2019 Oct 17
چهار شنبه 25 مهر 1397
کد مطلب : 34468
+
-

نامه الویری به رئیس‌جمهور معاون اول و سازمان برنامه‌وبودجه

بودجه شورای عالی استان‌ها تخصیص یابد

رئیس شورای‌عالی استان‌ها طی نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح وضعیت نامناسب مالی شورای‌عالی استان‌ها، خواستار تخصیص 100 درصدی بودجه این شورا شد.
 به گزارش فارس، در بخشی از نامه مرتضی الویری آمده است: «در 7‌ماه از ابتدای سال‌جاری از سرجمع اعتبار پیش‌بینی شده، معادل 21/2درصد از بودجه شورای‌عالی استان‌ها محقق شده است. با عنایت به مفاد آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور موضوع تصویب نامه شماره 34991/ت/63487 درخصوص هزینه‌های ستادی اعضای محترم شورای‌عالی استان‌ها و نیز شوراهای اسلامی استان‌ها بودجه این شورا محقق نشده و موجبات ایجاد مطالبات معوق و نارضایتی را فراهم کرده است. سپاسگزار است در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر تقویت جایگاه شوراهای اسلامی و حفظ‌ شأن شخصیت حقوقی 37000واحد شورایی و ارتقای جایگاه حقیقی قریب به 120هزار نفر عضو منتخب مردم شریف و باتوجه به همراهی حداکثری شوراها در این دوره با دولت محترم دستور فرمایند منوال سنوات گذشته نسبت به تخصیص 100درصدی بودجه مصوب سال‌جاری مساعدت ویژه به عمل‌ آید.» 

این خبر را به اشتراک بگذارید