• سه شنبه 30 دی 1399
  • الثُّلاثَاء 5 جمادی الثانی 1442
  • 2021 Jan 19
چهار شنبه 21 شهریور 1397
کد مطلب : 30350
+
-

اولین توافق برای ترمیم مزد

درخواست گروه‌های کارگری برای جبران افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری، 3،2 ماهی است که به شورای‌عالی کار ارائه شده و 2 روز پیش نیز بررسی آن در دستور کار کمیته دستمزد قرار داشت؛ جلسه‌ای که در آن شرکای اجتماعی بر سر میزان افزایش هزینه معیشت کارگران به مبلغ 800هزار تومان به توافق رسیدند اما پس از برگزاری این جلسه، موج خبری در شبکه‌های پیام‌رسان به راه افتاد مبنی بر اینکه دستمزد کارگران 800هزار تومان افزایش یافته است؛ درحالی‌که به گفته نماینده کارگری شورای‌عالی کار، رقمی به دستمزد اضافه نشده و این خبر کذب است.  علی خدایی در گفت‌وگو با همشهری گفت: نمایندگان کارگری کاهش 48.2درصدی قدرت خرید کارگران را ادعا داشتند که موردقبول شرکای اجتماعی نبود اما در جلسه اخیر کمیته مزد هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت قبول کردند که هزینه معیشت خانوار کارگری نسبت به دی‌ماه96حدود 800هزار تومان افزایش پیدا کرده است. خدایی تصریح کرد: کمیته مزد فقط یک نهاد مشورتی میان شرکای اجتماعی است که پیشنهاد‌های آن به شورای‌عالی کار می‌رود و باید در آنجا به تصویب برسد. این فعال کارگری ادامه داد: افزایش 800هزار تومانی هزینه معیشت کارگری نیز فقط یک پیشنهاد است که به شورای‌عالی کار فرستاده خواهد شد تا بررسی شود. به گفته او، طرف‌های کارگری همچنان احیای ستاد بن را عملی‌ترین راهکار برای تأمین معیشت کارگران می‌دانند.

این خبر را به اشتراک بگذارید